İhtiyaçlar; âdem evladı hayatının sürdürülmesi göre kullanılmakta olan yevmi ihtiyaçlar, keyfi ihtiyaçlar veya ötümlü ihtiyaçlar olarak değişen farklı konumlara ayrılmaktadır. Örneğin, yevmi olarak ihtiyaç duyulan eşyalar arasında besin maddeleri, giyim ürünleri, meslek ürünleri veya … Read More


İhtiyaçlar; insan hayatının sürdürülmesi için kullanılmakta olan yevmi ihtiyaçlar, keyfi ihtiyaçlar yahut devamlı ihtiyaçlar olarak değişen farklı konumlara ayrılmaktadır. Örneğin, gündelik olarak yoksulluk duyulan eşyalar arasında gıda maddeleri, giyim ürünleri, işlem ürünleri veya es… Read More


Türkiyede Avrupada kullanıldığını bildiğiniz okunuşu ülkemizde okunuşu yavaş yavaş yaygınlaşmaya başlayan birleşik dizge olarak tahminî kartların kullanılması, alışveriş işlemleri gerçekleştirirken emin ve gamsız yalnız sistemin elde edilmesini sağlamaktadır. Bu nedenle mevhum kartların … Read More


Türkiyede Avrupada kullanıldığını bildiğiniz ve ülkemizde okunuşu tedricen yaygınlaşmaya başlayan sadece tip olarak mevhum kartların kullanılması, alışveriş işlemleri gerçekleştirirken güvenli ve huzur tek sistemin elde edilmesini sağlamaktadır. Bu nedenle farazi kartların satın alınması … Read More


Türkiyede Avrupada kullanıldığını bildiğiniz okunuşu ülkemizde de giderek yaygınlaşmaya başlayan benzer yöntem olarak farazi kartların kullanılması, ilişki işlemleri gerçekleştirirken güvenli ve gamsız bir sistemin elde edilmesini sağlamaktadır. Bu nedenle sanal kartların satın alınması … Read More